KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA-2

ELİ KILIÇLI Köprülü Mehmet Paşa’nın sadrazamlığı(1066/1656) Osmanlı tarihinde çok önemli bir kırılma noktası olarak tarihe kazınmıştır. Tarih-i Gılmani adlı kitapta rivayet edildiğine göre Köprülü’nün sadrazam olduğu gün halk, Cuma namazından çıkıp da ihtiyar Mehmet Paşa’nın[…]

Okumaya devam …